Szentatya enciklikája magyarul: Szeretet az igazságban

Szentatya enciklikája magyarul: Szeretet az igazságban

Megjelent a Szentatya harmadik enciklikájának magyar fordítása

XVI. Benedek pápaságának ötödik évében, Szent Péter és Pál apostolok ünnepére dátumozva megjelent a Caritas in veritate kezdetű enciklika. A magyar fordítást Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beran Ferenc egyetemi docens, a fordítás lektora és Farkas Olivér, a Szent István Társulat igazgatója mutatta be szeptember 24-én 9 órakor az MKPK székházában.

A Szeretet az igazságban kezdetű enciklikában a Szentatya VI. Pál pápa Populorum progressio című írásához kapcsolódva a jelenkor társadalmát érintő legalapvetőbb szociális kérdéseket vizsgálja „az igazságban való szeretet fényében”.

A könyvbemutatón Erdő Péter bíboros örömét fejezte ki, hogy a katolikus egyház társadalmi tanításának legújabb dokumentumát immár magyar nyelven is olvashatjuk. XVI. Benedek pápa eddigi encikikáit mindig a szeretet szóval indítja, azzal fémjelzi az egyes enciklikákat – hívta fel a figyelmet Erdő Péter. Ez esetben a szeretetet az igazsággal kapcsolta ezt össze. Talán különösnek tűnik, fogalmazott, hogy miért az igazság, s miért nem az igazságosság szóval kapcsolta össze a szeretet fogalmát. Azért, mert mindennek az alapfeltétele a valóságról való reális ismeret, az igazság. A katolikus egyház vallja: a parttalan relativizmussal szemben a valóság megismerhető – ha nem is teljes egészében. Igaz, és objektív ismeretek megszerzésére azonban képesek vagyunk, sőt ilyen ismeretek alapján működi az életünk – fogalmazott Erdő Péter bíboros.

A valóság tényei nem egyfajta determinizmusként nehezednek az emberre, hanem olyan tények, amelyekhez nekünk, mint szabad értelmes embereknek közünk van, amelyeken változtathatunk. Az enciklika tehát bátorítást ad a mai válságos helyzetben. Bátorít, hogy van megoldás, és közös felelősségünk, hogy a valóságot megismerve, azon gondolkodva megtaláljuk a megoldást – mondta az MKPK elnöke.

Beran Ferenc egyetemi docens, az enciklika magyar fordításának lektora részletesen ismertette az enciklika főbb gondolatait, kezdve a cím értelmezésétől, a dokumenum fő fejezetein át a lehetséges megoldásokig. Kiemelte: a pápa enciklikája segítséget nyújt minden ember számára, hogy a környezetében levő társadalmi folyamatokat értelmezni tudja, irányt mutasson ahhoz, hogy miként kerülje el a veszélyeket, és felismerje azokat a kegyelmi lehetőségeket, amelyek az emberiség teljes értékű fejlődését szolgálják.

(Beran Ferenc ismertetőjének teljes szövege hamarosan olvasható lesz honlapunkon is.)

Farkas Olivér, a Szent István Társulat igazgatója az enciklikák internetes megjelenéséről és a Szent István Társulat két, vatikáni dokumentumokat bemutató sorozatáról szólt. Az egyik sorozat a Római dokumentumok címet viseli, ez 1991-ben indult, jelenleg a 34. kötetnél tart. A Pápai megnyilatkozások, amelynek sorozatában a jelen enciklika is megjelent, a 46. kötetnél tart.

2005 előtt nem volt olvasható magyar nyelvű dokumentum a Vatikán igen látogatott honlapján, 2005-ben először a Deus caritas est kezdetű pápai dokumentum került fel első ízben magyarul, azóta már 11 pápai dokumentum olvasható magyarul is a Vatikán honlapján. A most megjelent magyar fordítás valószínűleg október közepén kerül fel a vatikáni honlapra, ezután lesz olvasható a Katolikus Egyház honlapján is.

Farkas Olivér elmondta azt is, hogy a Szeretet az igazságban kezdetű enciklika 8 ezer példányban jelent meg, már az első kiadásnak is kétszer annyi a példányszáma, mint a korábbiaknak. Reményeik szerint ez a pápai dokumentum is eléri majd a korábbi enciklikákéhoz hasonló, 20-25 ezres példányszámot. A magyar fordítás Dér Katalin és Horváth Pál munkája.

Forrás: Magyar Kurír