2009. július 12.

2009. július 12.

HIRDETÉSEK

Évközi 15. vasárnap
2009. július 12.

1.) Július 20-án, hétfőn zarándoklatot szervezünk Andocsra, Mária kegyhelyre. Indulás a reggeli mise után lesz. Azon a napon a reggeli mise egy órával korábban lesz, vagyis reggel ½ 7-kor. Az utazás költségét a Rózsafüzér Társulat állja, ebéd a hozott elemózsiából lesz. Jelentkezni a sekrestyében lehet. Hazaérkezés legkésőbb este 7.00 órára várható.
2.) Kiss József atya, volt rákosligeti plébános a héten templomunknak ajándékozott két mise ruhát: egy arany és egy fehér színűt. Kérjük a kedves Testvéreket, foglalják őt is imáikba, hogy a lelkipásztori szolgálata során hozott áldozatait a Jóisten fogadja el és jutalmazza meg az ő végtelen szeretetével.

JÚLIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN

- elmarad a szombat reggeli és a vasárnapi ½ 11-es mise, ez azt jelenti, hogy szombaton csak este 7-kor, vasárnap pedig csak reggel 9-kor és este 7-kor lesz mise;

- irodai ügyintézés nem a plébánián, hanem a sekrestyében történik, a hétköznapi és vasárnapi misék után.