2009. április 12.

2009. április 12.

HIRDETÉSEK

Húsvét
2009. április 12.

1.) Az ünnep alkalmából mindenkinek áldott Húsvétot kívánunk!
A halál felett győzedelmeskedő Krisztus legyen reményünk forrása.
2.) Köszönjük mindazoknak, akik fizikai vagy anyagi hozzájárulásukkal segítették egyházközségünket húsvéti előkészületben, valamint annak méltó megünneplésében.
3.) Jövő vasárnap, vagyis Fehérvasárnap lesz a gyermekek Elsőáldozása a 9.00 órai szentmise keretében. Szombaton délután pedig, nekik és családtagjaiknak lesz a szentgyónásuk.
4.) Szintén jövő vasárnap, amely egyben az Isteni irgalmasság vasárnapja is, lesz a Betegek szentségének a kiszolgáltatása, a ½ 11-es mise keretében. Bátorítani szeretnénk minden 60-65 év feletti testvérünket, hogy bizalommal kérje az Úr segítségét e szentség által, hogy az élet megpróbáltatásai ne ingassák meg hitében.
Egyúttal kérni szeretnénk, hogy akik készülnek e szentség felvételére, szentgyónással és szentáldozással is készítsék fel lelküket.
5.) A Szentlélek szeminárium is jövő vasárnap lesz megtartva.
6.) Az END keretében történő házaspárok „révészelése” április 24-én, pénteken fog kezdődni este 7.00 órakor a plébánián.
Szeretettel várjuk azokat a házaspárokat, akik a párkapcsolatuknak közös imádságos hátteret is szeretnének adni.
7.) Idén a Bérmálás szentségének a kiszolgáltatása is lesz május 17-én, vasárnap a ½ 11-es mise keretében.
Azokat a felnőtt testvéreket is segíteni szeretnénk a bérmálási felkészítésben, akik korábban már voltak elsőáldozók, eddig is gyakorolták a vallásukat, de még nem bérmálkoztak. A felkészítés a Húsvét utáni héttől kezdődik, és péntek esténként lesz 7.00 órakor a templomban, a Bibliaóra helyett. A Bibliaórák a bérmálás után folytatódnak.
8.) Jelezni szeretnénk, hogy május 1-től az esti szentmisék egy órával később, vagyis 7.00 órakor fognak kezdődni.