2009. április 5.

2009. április 5.

HIRDETÉSEK

Virágvasárnap
2009. április 5.

1.) Örömmel vettük, hogy sokan tudtak időt fordítani csütörtökön arra, hogy néhány percre betérjenek az egész napos csendes Szentségimádásra. Egyúttal megköszönni is szeretnénk nekik, hisz jelenlétükkel a nyitott templom őrzését is biztosították.
2.) Köszönjük mindazoknak, akik a szombati tavaszi nagytakarítás keretében segítettek idős és beteg testvéreknek. Azokat is köszönet illeti, akik elemózsiával látták el a segítőket.
3.) Templomunk húsvéti nagytakarítása és a szent sír elkészítése most kedden lesz, a reggeli ½ 8-as szentmise után. Szeretettel kérjük mindazok segítségét, akik jó szívvel tudnának segíteni abban, hogy a Húsvét ünnepét méltó körülmények között tudjuk megünnepelni.
4.) Nagyheti szertartások rendje a Hirdetőtáblán és a plébániánk honlapján is olvasható. A nagypénteki Keresztutat a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarok Egyesület tagjainak segítségével imádkozzuk, imáinkba foglalva a határon túli magyarok sorsát is.
5.) Április 19-én, Fehérvasárnap, vagyis Húsvét második vasárnapján lesz a gyermekek Elsőáldozása a 9.00 órai szentmise keretében. Imádkozzunk értük és családjaikért, hogy életük folyamán mindig tudjanak táplálkozni az Úr oltáráról.
6.) Szintén Fehérvasárnap lesz a Betegek szentségének a kiszolgáltatása, a ½ 11-es mise keretében. Bátorítani szeretnénk minden 60-65 év feletti testvérünket, hogy bizalommal kérje az Úr segítségét e szentség által, hogy az élet nehézségei és megpróbáltatásai ne ingassák meg hitében.
Egyúttal kérni szeretnénk, hogy akik készülnek e szentség felvételére, szentgyónással és szentáldozással is készítsék fel lelküket.
7.) A Szentlélek szeminárium is Fehérvasárnap lesz megtartva.
8.) Az END keretében történő házaspárok „révészelése” plébániánkon április 24-én, pénteken fog kezdődni este 7.00 órakor a plébánián.