2009. március 15.

2009. március 15.

HIRDETÉSEK

Nagyböjt 3. vasárnapja
2009. március 15.

Foglaljuk imáinkba mindazokat, akik életük feláldozásával eszközölték ki hazánk és nemzetünk szabadságának felbecsülhetetlen értékét!

1.) Csütörtökön, március 19-én, Szent József ünnepén szentmise nem csak reggel ½ 8-kor, hanem este 6-kor is lesz.
2.) Keresztutat minden pénteken du. 5-kor imádkozzuk közösen a templomban. Ez az ájtatosság minden keresztény embernek rendkívüli alkalmat kínál arra, hogy a szenvedő Krisztussal találkozhasson, akinek a feltámadását Húsvétkor ünnepeljük.
3.) Szombaton, március 21-én, este 7-től Vértesaljai László jezsuita atya tart előadást templomunkban, aki az END Katolikus Házastársi Mozgalom magyarországi felelős vezetője. Az előadás címe: Tartós párkapcsolatok – erőforrásaink és energiacsapdáink!
Szeretettel hívunk fiatalabb és idősebb házastársakat az előadásra, akik szeretnének figyelmet fordítani párkapcsolataik ápolására, megerősítésére.
4.) Jövő vasárnap, március 22-én az esti 6-os mise után Képmeditáció lesz templomunkban, amelynek témája: A Nagyböjt.
5.) Az idei nagyböjti lelkigyakorlat március 29-én, 30-án és 31-én lesz (vasárnap, hétfő, kedd), az esti 6-os szentmise keretében, amelyet Kémenes Lóránt tűri plébános, gyulafehérvári egyházmegyés atya fog tartani. Március 30-án és 31-én, vagyis hétfőn és kedden szentmise csak este lesz 6.00 órakor. A lelkigyakorlatos szentmisék perselyadományait a szórványban élő magyar családok megsegítésére fogjuk továbbítani.
Gyónási alkalom a szentmisék előtt, alatt és azt követően is lesz!
6.) A Hirdetőtáblán olvashatók kerületünk plébániáinak lelkigyakorlatos programjai, rendezvényei!