2009. január 18.

2009. január 18.

HIRDETÉSEK

Évközi 2. vasárnap
2009. január 18.

1.) Az idei Ökumenikus Imahét január 18-tól 25-ig, vasárnaptól vasárnapig van meghirdetve. Ország- és világszerte számtalan helyen imádkoznak a keresztények egységéért. Rákosligeten hétfőn, kedden és szerdán lesznek az imaalkalmak, mindig este 6.00-tól:
- hétfőn: református templomban,
- kedden: evangélikus templomban,
- szerdán: katolikus templomban.
Bátorítani szeretnénk mindenkit, hogy aki csak teheti, kapcsolódjon be személyesen, és hívja kedves hozzátartozóit, ismerőseit is.
2.) Szerdán, január 23-án, amikor Ökumenikus ima lesz templomunkban, a szentmise nem este, hanem reggel lesz ½ 8-kor.
Az esti ima után Agapéra várjuk szeretettel a testvéreket a hittanteremben.
3.) Szombaton, január 24-én délután 3.00 órára szeretettel várjuk a szépkorú testvéreinket a plébániára a Szépkorúak klubjába!
4.) Szombaton, január 24-én, az esti 6.00 órai szentmise után Jelenits István piarista szerzetes irodalomtanár lesz a vendégünk, aki Pilinszkyről fog előadást tartani. Mindenkit szeretettel várunk!
5.) Január 28-án, szerdán az esti mise után testületi ülés lesz a plébánián, ahová szeretettel várjuk a testület tagjait.
6.) Most szombaton, január 24-én lesz a búcsú a Madár-dombi templomban, ahová szeretettel várnak mindenkit. Részletek a Hirdetőtáblán olvashatók.
7.) Akik szeretnék megszenteltetni hajlékukat, szándékukat szíveskedjenek a sekrestyében vagy a plébánián jelezni.