2009. január 11.

2009. január 11.

HIRDETÉSEK

Urunk megkeresztelkedése
2009. január 11.

1.) Ma Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe van. Ez az ünnep lehetőséget kínál a magunk keresztségéről való megemlékezésre is, amely által Isten gyermekei lettünk. Hálaadó imáinkba foglaljuk bele szüleinket, keresztszüleinket és lelkipásztorainkat is, akik segítettek bennünket a Keresztség szentségében részesülni.

A mai ünneppel lezárul a Karácsonyi idő, és kezdetét veszi a Nagyböjt előtti Évközi idő.
2.) Ma este Szentlélek szeminárium lesz. Az esti szentmise „Gyógyító szentmise” lesz, amelyet Sándorfi István atya fog celebrálni. Részletek a Hirdetőtáblán olvashatók. Mindenkit szeretettel várunk!
3.) Hétfőn, január 12-én lesz a karácsonyfák szétszedése és a templom takarítása, a reggeli szentmise után. Hálás köszönettel fogadjuk mindenki segítségét!
4.) A héten folytatódnak a gyerekeknek és a felnőtteknek szóló hittanórák, amiket József atya tart. Edit néni hittanórái azonban csak februártól fognak folytatódni!
5.) Január 24-én, szombaton az esti 6.00 órai szentmise után Jelenits István piarista szerzetes irodalomtanár lesz a vendégünk, aki Pilinszkyről fog előadást tartani. Mindenkit szeretettel várunk!
6.) Akik szeretnék megszenteltetni hajlékukat, szándékukat szíveskedjenek a sekrestyében vagy a plébánián jelezni.