Hirdetések

Hirdetések

Virágvasárnap

2015. március 29.

 

1. Kedden reggel 8-tól lesz a templom nagytakarítása. Kérjük kedves Testvérek segítségét!

2. A szentsír díszítésére szánt adomány a középen található nagy perselybe helyezhető el.

3. Nagycsütörtök de. 10 órakor lesz az olajszentelési szentmise a Szent István bazilikában, ahová bíboros főpásztorunk szeretettel hívja a kedves Testvéreket is.

4. A nagyheti liturgiák időpontjai és a gyónási alkalmak megtalálhatók a Hirdetőtáblán, a szórólapon és a honlapon, de plébániánk letölthető internetes naptárába is át lettek vezetve.

5. A szent háromnap liturgiái templomunkban:

·     Nagycsütörtök: 19:00 szentmise, este 10-ig virrasztás

·     Nagypéntek: - 18:00 Keresztút a képviselőtestület vezetésével

                                      - 19:00 nagypénteki liturgia

                                      -  hajnal 5-ig virrasztás

·     Nagyszombat: 22:00 VIGÍLIA MISE és fáklyás körmenet

                                  (aki teheti, hozzon magával fáklyát!)

6. Gyónási alkalmak

·     nagycsütörtökön esti mise után 10-ig

·     nagypénteken reggel 8 és 10 között, és esti liturgia után 10-ig

·     nagyszombaton reggel 8 és 10 között, és este 6-tól 7-ig

7. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8-tól egész nap nyitva lesz a templom Szentségimádásra, Nagycsütörtökön csak délután 4-től.

8. Nagypéntek szigorú böjti nap! Mindazok, akiknek egészségi állapota engedi és betöltötték a 14. életévüket, tartózkodjanak a húsfogyasztástól, a 18 és 60 év közöttiek pedig, a hústilalmon túl, csak egyszer lakjanak jól, és ezen kívül legfeljebb még kétszer vegyenek magukhoz kevés ételt.

9. Húsvétvasárnap a 9-es mise végén lesz ételszentelés.