Hirdetések

Hirdetések

Nagyböjt 4. vasárnapja

2015. március 15.

 

 1. Ma, országos gyűjtés keretében, a kárpátaljaiak megsegítésére.
 2. Templomunk 100 éves jubileumi évének a megnyitója ma délután 5 órakor lesz, amelynek keretében köszöntőt mond egyházközségünk világi elnöke, valamint a testvéregyházak lelkipásztorai. Az ünnepi szentmise zenei szolgálatát Gaudium Carminis női kamarakórus adja, Surmann Mária vezetésével. Szentmise után agapé lesz a közösségi háznál.
 3. Ma az esti 7-es szentmise elmarad.
 4. A jubileumi évre tervezett programjai megtalálhatók a szórólapon, a Hirdetőtáblán és a honlapon
 5. Köszönettel fogadunk továbbra is személyes hangvételű írásokat és családi ereklyéket, amit a centenáriumi évkönyvbe szeretnénk megjelentetni.
 6. Most pénteken este 6 órakor a keresztúti ájtatosságot a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület közreműködésével végezzük, két hét múlva pedig, templomi kórusunk közreműködésével.
 7. Szombaton, március 21-én délután szeretettel hívjuk a kerületi plébániák fiataljait közös keresztútra a Rákos-patak mentén, valamint az azt követő ifjúsági szentmisére. Találkozó 15:45-kor a rákosligeti templom előtt. Részletek olvashatók a hirdetőtáblán, a honlapon és a Rákosmenti Nagyboldogasszony Közösség facebook oldalán.
 8. Kaszap István Alapítvány zarándoklatot szervez Székesfehérvárra március 25-én, szerdán. Mindenkit szeretettel hívnak. Részletek a szórólapon és a Hirdetőtáblán olvashatók.
 9. Nagyböjti lelkigyakorlat március 27-28-29-én, péntek, szombat és vasárnap este lesz.
 10. Július 6-tól 11-ig (hétfőtől szombatig) kerül megrendezésre az Egyházmegyei Ifjúsági Tábor 13-18 év közötti fiataloknak. Kérjük azok jelentkezését, akik szeretnének részt venni. Plébániánk hittanosai plusz támogatással vehetnek részt a táborban.
 11. Július 13-tól 17-ig (hétfőtől péntekig) kedvezményes Jubileumi Fészek Tábort szervezünk családoknak Nemesnádudvarra. Részletek a Hirdetőtáblán, a honlapon és a tábori tájékoztatóban olvashatók.