2008. december 14.

2008. december 14.

HIRDETÉSEK

Advent 3. vasárnapja
2008. december 14.

1.) Vasárnaponként, így ma is, az esti szentmise előtt ½6-tól Vesperást imádkozunk a templomban az ifjúság vezetésével.
2.) Adventben minden hétköznap (hétfőtől szombatig) reggel ½7-kor kezdődnek a Rorate misék. A előtte gyónási lehetőség is lesz a héten!
3.) Ma Szentlélek szeminárium lesz az esti szentmise után.
4.) Hétfőtől kezdetét veszi a „Szállást keres a Szent Család” imádság, amelyet minden nap a reggeli szentmisék után imádkozunk. Jövő vasárnap az esti mise előtt lesz 5.00 órától, 22-én és 23-án pedig ½ 6-tól.
5.) December 15-én, hétfőn este 6.00 órakor Nyisztor Ilona ad karácsonyi hangversenyt templomunkban, aki idén kapta meg a Csángó Kultúráért díjat. Rendkívüli tehetségével a moldvai népénekeket és népszokásokat művészi módon tudja életre kelteni.
A koncert adományait a Pusztinai Magyar Ház támogatására kívánja fordítani.
6.) December 18-án, csütörtökön este 6.00 órakor a Gregor József Általános Iskola növendékei adnak karácsonyi koncertet a templomban.
7.) December 20-án, szombaton az esti szentmise után Vox Nova énekegyüttes karácsonyi koncertjére várjuk kedves testvéreket a templomban.
8.) December 20-án, szombaton délután 3.00 órától Szépkorúak klubja lesz a plébánián.
9.) December 21-én, jövő vasárnap délután 4.00 órától Fészek klub összejövetel lesz a plébánián.
10.) December 21-én, jövő vasárnap az esti szentmise után Képmeditáicó lesz a templomban.
11.) Dec. 22-én és 23-án, hétfőn és kedden este 6.00 órától lelkigyakorlatos szentmise lesz, amelyet Török Csaba erzsébetvárosi plébános tart. Szentmisék előtt és alatt is lesz gyónási lehetőség.
12.) A hittanteremben adventi vásárra hívjuk kedves testvéreket a vasárnapi szentmisék után. A vásárral és az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű jótékonysági adakozással plébániánk karitatív tevékenységét támogatják. Adományaikat hálásan köszönjük!
13.) Mai naptól jövő vasárnapig Mecseki Hargita szobrászművész alkotásai tekinthető meg a templomban, amelyet kedves testvérek szíves figyelmébe szeretnénk ajánlani.