Hirdetések

Hirdetések

Úrnapja

2014. június 22.

 

1.        Ma Krisztus szent Testének és Vérének az ünnepe van, közismert neve Úrnapja. Szentmise csak de. 10-kor és este 7-kor lesz. Az úrnapi körmenet a 10-es mise végén lesz.

2.            Hálásan köszönjük mindazoknak, akik az úrnapi előkészületben a segítségünkre voltak. Köszönjük a díszítésre szánt virágokat és egyéb anyagi támogatásukat!

3.            Ma ministránsavatás lesz a 10-es ünnepi mise keretében: 4 ministránsnak alapavatása, másik 4-nek meg középavatása. Ezúton is köszönjük szolgálatukat!

4.            Még a mai napon jelentkezhetnek plébániánk hittanosai az idei hittanos táborba, amely július 28-31. között lesz Nógrádmegyeren. Részletek a Jelentkezési lapon olvashatók a sekrestyében!

5.            Jövő vasárnap, június 29-én az esti mise után lesz a Jubileumi Évkönyv összeállításának a következő megbeszélése a plébánián. Minden javaslatot és felajánlást köszönettel fogadunk!

6.        Szívesen fogadunk javaslatokat a sekrestyében vagy a plébánián, telefonon, faxon vagy e-mailben közösségi házunk elnevezésére.

7.        Júliusban és Augusztusban nyári irodai- és hétvégi miserend lesz: a vasárnapi 11-es mise elmarad, így vasárnap csak reggel 9-kor és este 7-kor lesz mise. Irodai ügyintézés nem a plébánián, hanem a sekrestyében történik a hétköznapi és vasárnapi misék után.