2011. évi Nagyböjt szertartásai

2011. évi Nagyböjt szertartásai

HAMVAZÓSZERDA:
mise: 18.00

KERESZTÚT: Péntekenként 17.00

LELKIGYAKORLAT
2011. április 15, 16, 17. (péntek, szombat, vasárnap) 18.00 Molnár István újpesti plébános
(Pénteken és szombaton csak este lesz mise!)

VIRÁGVASÁRNAP:
misék: 9.00, ½ 11, 18.00
barkaszentelés: ½ 11-es misén

NAGYCSÜTÖRTÖK:
10.00 Krizmaszentelési mise a Szent István Bazilikában
18.00 esti mise az utolsó vacsora emlékére
- este virrasztás 21.00 óráig

NAGYPÉNTEK:
8.00-17.00 egész napos Szentségimádás
8.00-10.00 gyóntatás
16.30 jó idő estén, vagy 17.00 Keresztút
18.00 az Úr szenvedésének ünneplése
22.00-24.00 virrasztás

NAGYSZOMBAT:
8.00-19.00 egész napos Szentségimádás
8.00-10.00 gyóntatás
18.00-19.00 gyóntatás

22.00 VIGÍLIA MISE + feltámadási körmenet

HÚSVÉTVASÁRNAP:
misék: 9.00, ½ 11, 18.00
ételszentelés: 9-es mise végén

HÚSVÉTHÉTFŐ:
misék: 9.00, ½ 11, 18.00