Karitász

Karitász

Karitász csoport  telefonszáma:  06 30 67 48 625

A Ligeti Karitász Csoportunk működéséről

Az 1991-ben újjászerveződött Ligeti Karitász Csoportunknak mára több mint  30 tagja van. Tevékenységi területeink :  - adományok fogadása és szétosztása

 • betegek látogatása lakásukon vagy a szociális otthonban
 • imaórák a templomban és a szociális otthonban
 • válságos élethelyzetben lévők megsegítése

Ezeken kívül ahogy a helyzet megkívánja. Nyitott szemmel és szívvel járunk, és igyekszünk segíteni ahol szükség van ránk.

Nagy öröm számunkra, hogy éppen a 100. évforduló évében vált lehetővé, hogy a kerületi önkormányzattól egy épületrészt bérelhettünk a Karitász céljára. Sok munka, és anyagi áldozat árán sikerült felújítani, és birtokba venni. 2015. november 25-én Écsy Gábor atya eljött hozzánk megáldani a felújított Karitász házunkat. Ez a bensőséges ünnepség maradandó élmény volt számunkra. Ebben a kis házban fogadjuk a hívek felajánlását, és itt osztjuk az adományokat is. Természetesen nem csak a rákosligeti rászorulókat fogadjuk, hanem mindenkit, aki betér hozzánk, és segítségünket kéri. 

Két év óta rendszeresen kapunk az Élelmiszerbanktól pékárút és zöldség- gyümölcs adományokat. Ezek olyan élelmiszerek, melyek a nagy élelmiszer áruházakban lejárat közeliek, vagy egyéb okok miatt feleslegessé váltak. Mindenképpen jó dolog, hogy hasznosítani tudjuk.  Alkalmanként 40-50 család, kb 120-140 személy jut olyan élelmiszerhez, amit talán nem is tudna megvásárolni.

 

Keddi napokon az élelmiszerek osztása történik.

Nyitvatartási idő: 12-13 óra

Munkatársaink elkészítik a helységet az élelmiszerek fogadására. Odaszállítják az aznapi adományokat, csomagolnak, majd kiosztják a háznál várakozó rászorulóknak. Hála Istennek mindig akad elég segítő, ami nagyon fontos, mert a nagyszámú érdeklődő miatt fontos a rend és fegyelem fenntartása.

 Az Élelmiszerbank szigorú elszámolást kér, minden adományt aláírás ellenében adunk ki.

Örömmel jegyzem meg, hogy rendbontás még nem történt, ügyfeleink fegyelmezetten végigvárják sorukat, és örülnek a kapott adománynak. Bennünket jó érzéssel tölt el, hogy segíteni tudtunk.

 

Szerdán a ruhafélék, egyéb tárgyak adományozása történik.

Nyitvatartási idő : 10- 13 óra.

Ebben az időben keressenek bennünket, akár hoznának, akár vinni szeretnének valamit.

Szívesen kiszolgálunk mindenkit, akinek szüksége van ruhaneműre, esetleg kisebb konyhai vagy egyéb háztartási felszerelésre, játékra.

Fogadunk is ruhákat, s az előbb felsorolt tárgyakat. A kérésünk mindig az, hogy olyan használati tárgyat, vagy ruhaneműt hozzanak, amit még saját maguk is használnának, tehát nem lomtalanításra ítélt dolgokat.

Ha nagyobb méretű berendezésről, esetleg hagyatékról van szó, megpróbálunk közvetíteni a hasznosításában, vagy az elvitelében.

 

Karitászról a kezdetektől máig

Rákosmentén öt egyházközség, azaz plébánia  található: Rákoskeresztúr, Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákosliget, Rákoskert, együtt alkotják a Rákosvidék Karitász Régiót. Minden plébániának van karitász csoportja. Régióvezetőnk  Mezey Ágnes. Az egyes plébániák között igen jó az együttműködés. A szomszéd plébániák búcsújára rendszeresen keresztaljával, gyalogosan zarándokolunk egymáshoz.

A Rákosligeti Karitász Csoport

A Katolikus Karitász 1931-ben alakult meg, amikor a gazdasági világválság miatt igen sok volt a rászoruló, ínséget szenvedő ember. Rákosligeten 1932-ben már működött a Karitász és a Katolikus Nőegylet. Elődeink jeleskedtek a karitatív munkában, és példát  mutattak számunkra a közösségépítésben is.

A második világháború után a sokat szenvedett országnak óriási szüksége volt a segítségre. A „Velünk az Úr” című egyházközségi hírlevél tanúsága szerint a karitász szolgálatot utcaapostolok látták el. Az 50-es években a Karitász is arra kényszerült, hogy szüneteltesse működését.

Az 1991-ben  újjászerveződött a Karitász mozgalom, s Rákosligeten is megalakult a Karitász csoport. Első vezetői Hoffmann Béláné és Tompa Attiláné voltak. Munkájukat nagy szeretettel és odaadással végezték. Első tevékenységük a rászoruló emberek felkutatása volt. Bevezették a karácsonyi - és húsvéti ajándékcsomagok juttatását egyedülálló emberek és nagycsaládosok részére. Egyházközségünk hívei kezdték megismerni a Karitász munkáját, és egyre nagyobb bizalommal fordultak munkatársaink felé.

1994-ben új vezetőséget választottak, Wagner Endréné lett az új karitászvezető, helyettese Kellerné Kopp Borbála. Egyházközségünknek jelenleg 30 aktív karitász tagja van. Nagy öröm számunkra, hogy ennyi önzetlen munkatárs segít egyházközségünkben.

Néhány évvel ezelőtt dr. Egri László orvos diakónus előadás-sorozatot tartott egyházközségünkben a beteglátogatásról, melyen karitász munkatársaink közül sokan részt vettek. Ezután többen csatlakoztak a beteglátogató csoportunkhoz, melynek tagjai a rákoskeresztúri idősek otthonának lakóit látogatják. Vannak, akik betegeket kisérnek szentmisére, vagy imaórát tartanak a járóképes lakóknak, mások ágyban fekvő betegeket látogatnak, lelki vigaszt visznek számukra.

2015-ben nagy öröm volt számunkra, hogy az önkormányzattól egy épületrészt  bérelhettünk a Karitász céljaira. Sok munka, és anyagi áldozat árán sikerült felújítani, és birtokba venni. Ebben a kis házban fogadjuk a hívek felajánlását, és itt osztjuk az adományokat is. Lehetőségeink szerint mindenkit támogatunk, aki segítségünket kéri. November 25- én Écsy Gábor atya eljött megáldani a felújított Karitász házunkat. Ez a bensőséges ünnepség maradandó élmény volt számunkra

Aki Isten iránti szeretetét kézzelfogható formában szeretné kimutatni, jöjjön el közénk, hogy segítse a rászoruló embereket.

 „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”

 

Karitász önkénteseink névsora

 • A csoport vezetője: Wágner Endréné Julika
 • Kellerné Kopp Bori
 • Bácskai Ferencné Hilda                                                                        
 • Baka Jánosné Magdi
 • Berhidi Lászlóné Piroska                                                                       
 • Cserey Zsófi                                 
 • Dukátné Tölgyesi Gizi                  
 • Gőgös Ferencné Panni                                                                           
 • Halász Dezsőné Julika
 • Herczfeld László
 • Herczfeld Zsuzsa                        
 • Jakab Tímea                               
 • Jankovits Judit
 • Kaszás Józsefné Marika
 • Kerepesi Kálmánné Erzsike                                                                   
 • Kovács Mária
 • Nagy Béláné Ilonka                    
 • Nagy Sándorné Piroska              
 • Nagyné Lencsés Zsuzsa                                                                        
 • Nyíri Kálmánné Erzsi
 • Radványi Dezsőné Marika
 • Rákosné Zichy Katalin                                                                           
 • Rihmer Károly
 • Rihmer Károlyné Cika
 • Sági Anikó
 • Sallai Istvánné Klemi                  
 • Strommer Mariann                      
 • Szécsi Rafael                              
 • Tompa Attiláné Marika                 
 • Veresné Hole Ágnes                  
 • Zsilinszky József

Karitász csoport  telefonszáma:  06 30 67 48 625