Egyházi hozzájárulás

Egyházi hozzájárulás

Köszönjük mindazoknak, akik egyházi hozzájárulásukkal támogatják egyházközségünk életét!

Magyarországon a plébániák nem kapnak sem állami, sem egyházi normatív támogatást, hanem a hívek támogatják, és ők is tartják fenn adományaikkal.

Ennek alapvető módja az ún. "egyházadó", amelynek mértéke a püspöki kar által ajánlott módon az éves nettó jövedelem (fizetés, nyugdíj, stb.) 1%-a. Ez nem azonos az SZJA-ból felajánlható 1-1%-kal, amely a központi intézmények fenntartására (iskolák, szociális otthonok, stb.) és felújítására megy.

Az egyházi hozzájárulásból fizetjük a templom, a közösségi ház és a plébánia kiadásait, valamint a közösségi programok kiadásait.

A támogatás módja:

- személyesen a sekrestyében vagy a plébánián;

- csekken;

- átutalással.

Hozzájárulásukat hálásan köszönjük!

Számlaszámunk: OTP 11717009-20041920

Adószám: 19819222-1-42