A hivatásnak való teljes odaadottság

A hivatásnak való teljes odaadottság

A hivatásnak való teljes odaadottság
Regina Coeli-imádság április 25-én

Az Egyház világszerte Jó Pásztor vasárnapján tartja a hivatásokért való világimanapot. Ebből az alkalomból a Szentatya beszédében a hivatások megszületéséhez imádságra és megfelelő intézkedésekre buzdított. XVI. Benedek pápa különösen bátorította a papokat, hogy erősebben és hatékonyabban tegyenek tanúságot az evangéliumról a mai világban. Megköszönte mindazok támogatását, akik „imával és szeretettel támogatták Péter utódjaként végzett" szolgálatát.

Olasz nyelven mondott beszédében Benedek pápa Jézus példájára utalt, aki Jó Pásztorként az Egyház előtt jár. „Megmutatta nekünk, mit jelent odaadni életét az emberekért, akiket az Atya rábízott." A pápa imádságra hívott, hogy „mindenki, akit Jézus arra hívott, hogy kövesse őt, örömmel válaszoljon és hűséges maradjon Isten kegyelméhez".

A tanúságtétel hivatásokat ébreszt. A tanúságtétel első formája, amely hivatásokat ébreszthet – folytatta a Szentatya –, az imádság, ahogy Szent Mónika példája mutatja. Alázatosan és állhatatosan kérte Istent, és megkapta a kegyelmet, hogy láthatta fiát, Ágostont kereszténnyé válni. „Arra hívok minden szülőt, imádkozzanak azért, hogy gyermekeik szíve nyitott legyen a Jó Pásztor hallgatására, hogy „a hivatás legkisebb magja is virágzó, gyümölcsökkel teli fává növekedjen az Egyház és az emberiség javára". A pápa arra is kérte a szülőket, hogy ápolják gyermekükben a papi vagy szerzetesi hivatás iránti vágyat.

A pápa a papokhoz is felhívást intézett: még erősebben és határozottabban tegyenek tanúságot az evangéliumról a mai világban. Beszédében a hivatásokért való imanapról szólt: a pap elsősorban Isten barátja, aki „Istenhez tartozik, és segít másoknak, hogy megismerjék és megtanulják szeretni Istent". Ehhez imádság és „a hivatásnak való teljes odaadottság" szükséges. Ezenkívül a pap legyen közösségi ember is, aki mindenki iránt nyitott, és össze tudja tartani egyházközségét. „Segítenie kell legyőzni a megosztást, meggyógyítani a szakadást, feloldani a meg nem értést és az ellentéteket, megbocsátani a hibákat" – fogalmazott a Szentatya.

XVI. Benedek pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik „imával és szeretettel támogatták Péter utódaként végzett szolgálatát". Köszöntötte a Meter egyesület tagjait, akik 14 éve rendezik meg az erőszak, kizsákmányolás és közömbösség áldozatául esett gyermekek nemzeti napját Olaszországban. Ebből az alkalomból a Szentatya megköszönte tevékenységüket, és támogatásáról biztosított minden hasonló kezdeményezést. Köszönetet mondott a szülőknek, tanároknak, papoknak, szerzeteseknek és katekétáknak, akik a plébániákon, az iskolákban vagy egyéb helyeken a gyermekek védelméért dolgoznak.

A Regina Coeli-imádság után a pápa megjegyezte, hogy Rómában és Barcelonában vasárnap két papot avatnak boldoggá: Angelo Paoli kármelita és José Tous y Soler kapucinus szerzetest.

Magyar Kurír