Hirdetések

Hirdetések

Nagyböjt 6. vasárnapja

Urunk szenvedésének vasárnapja

Virágvasárnap

2021. március 28.

 

  • Sajnos, a húsvéti ünnepek is zárt ajtók mögött lesznek megszervezve, de élő közvetítést igyekszünk biztosítani a honlapon!
  • A megszentelt barkákat a templom előteréből tudjuk elvinni. Kérek mindenkit, hogy csak egy-egy szálat vigyünk családonként, hogy minél többeknek jusson!
  • Bíboros úr döntése értelmében, március 8., hétfőtől kezdődően személyes részvétellel nem, csak online közvetítéssel lehet bekapcsolódni a szertartásokba. A szokott miserendet tartjuk, beleértve az esti misék időpontjának járvány idején bevezetett 18.00 órai kezdetét is. Vasárnaponta a 9.00 órai szentmiséket tartjuk csak meg, s abba foglaljuk bele a nap miseszándékait.
  • A bejegyzett szentmise szándékokat minden nap elvégzem, de ha valaki szívesebben venné azok áthelyezését, kérem, jelezze a plébánia elérhetőségein!
  • Amíg a szentmiséket nem mutathatjuk be nyilvánosan, addig a templom előtere nyitva lesz napközben, és az Oltáriszentség láthatóan lesz elhelyezve, hogy be tudjunk térni adorálni. Megkérek mindenkit, hogy vigyázzunk az alapvető higiéniás és megelőző rendelkezések betartására! Maradjunk otthon és ott imádkozzunk! A vasárnapot szenteljük meg családunk körében, imádsággal!
  • Haldoklóhoz, (indokolt esetben,) természetesen kimegyek! De minden egyéb beteglátogatást a veszélyhelyzet elmúlásáig felfüggesztek. Covidos betegeink számára a főegyházmegye sürgősségi betegellátó szolgálatát kell kihívni: + 36 1 / 213 9620.
  • A plébánia irodája ügyeleti rendbe vonul: telefonon és emailben lehet elérni. Nyitva tartásunk nincs a bezárás idején! (+36 30/674 8672; molnar.mick@gmail.com)
  • Adóbevallásnál figyeljünk az 1% felajánlására! Köszönjük!   
  • A FONÓ kreatív kör továbbra is szeretettel kínál háromrétegű, mosható maszkokat. Alapvetően ingyen adjuk őket, de adományokat elfogadunk, amelyekkel a Karitászt tudjuk támogatni. Elérhetőségek: Palánk Judit +36-70-943-5474; Jankovits Judit +36-30-784-9431 ligeti.katkor@gmail.com

 

       „Én vagyok.
               És meg fogjátok látni az Emberfiát,
amint a Mindenható jobbján ül, és eljön az ég felhői között.”

                                                                            (Mk 14,62b)