Hirdetések

Hirdetések

Nagyböjt 4. vasárnapja

Laetare vasárnap

2021. március 14.

 • A hét ünnepei: sze.: Szt. Patrik püspök; csüt.: Jeruzsálemi Szt. Cirill püspök és egyháztanító; pé.: Szt. József a Boldogságos Szűz Mária jegyese főünnepe van.
 • Bíboros úr döntése értelmében, március 8., hétfőtől kezdődően személyes részvétellel nem, csak online közvetítéssel lehet bekapcsolódni a szertartásokba. A szokott miserendet tartjuk, beleértve az esti misék időpontjának járvány idején bevezetett 18.00 órai kezdetét is. Vasárnaponta a 9.00 órai szentmiséket tartjuk csak meg, s abba foglaljuk bele a nap miseszándékait.
 • A bejegyzett szentmise szándékokat minden nap elvégzem, de ha valaki szívesebben venné azok áthelyezését, kérem, jelezze a plébánia elérhetőségein!
 • Amíg a szentmiséket nem mutathatjuk be nyilvánosan, addig a templom előtere nyitva lesz napközben, és az Oltáriszentség láthatóan lesz elhelyezve, hogy be tudjunk térni adorálni. Megkérek mindenkit, hogy vigyázzunk az alapvető higiéniás és megelőző rendelkezések betartására! Maradjunk otthon és ott imádkozzunk! A vasárnapot szenteljük meg családunk körében, imádsággal!
 • Haldoklóhoz, (indokolt esetben,) természetesen kimegyek! De minden egyéb beteglátogatást a veszélyhelyzet elmúlásáig felfüggesztek.
 • A triduum, 19-20-21-én lesz, a közvetített szentmiséken belül.
 • 26-án elmarad a fáklyás keresztút.
 • Nagyböjt péntekjein 17.05-től végezzük a keresztutat, amelyet szintén közvetítünk majd.
 • Barka felajánlásokat szívesen fogadunk virágvasárnapra készülve!
 • A plébánia irodája ügyeleti rendbe vonul: telefonon és emailben lehet elérni. Nyitva tartásunk nincs a bezárás idején! (+36 30/674 8672; molnar.mick@gmail.com)
 • Adóbevallásnál figyeljünk az 1% felajánlására! Köszönjük!   
 • A FONÓ kreatív kör továbbra is szeretettel kínál háromrétegű, mosható maszkokat. Alapvetően ingyen adjuk őket, de adományokat elfogadunk, amelyekkel a Karitászt tudjuk támogatni. Elérhetőségek: Palánk Judit +36-70-943-5474; Jankovits Judit +36-30-784-9431 ligeti.katkor@gmail.com

 

 

 

„Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra jön,
hogy nyilvánvaló legyen, hogy tetteit Istenben vitte végbe.”

                                                                                              (Jn 3, 21)