Hirdetések

Hirdetések

Az isteni irgalmasság vasárnapja

Húsvét 2. vasárnapja

2018. április 8.

 

  1. Ápr. 8-án elsőáldozás lesz a templomunkban a 9.00 órai szentmise keretében.

  2. Ez a vasárnap egyben az isteni irgalmasság vasárnapja.

  3. Ápr. 8-án a választások okán, ne feledjük el hazánkkal kapcsolatos kötelezettségünket!

  4. Ápr. 9-én, 16.30-tól FONÓ kör lesz a közösségi házban. Ez a nap egyben Urunk születésének hírüladása, azaz Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe.

  5. 13-án, az esti szentmise után, Játékest lesz a Katkörben.

  6. Bölcső Klub indul kisgyermekes anyukák és gyermekeik részére minden hónap első és harmadik csütörtökén délelőtt 10 órától 11 óráig a KatKörben. Az alkalmak felépítése: közös ima, beszélgetés egy-egy kiválasztott témáról, a kisgyermekekkel közös játék és éneklés. Első alkalom április 19-én lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

  7. A plébánia új elérhetőségei: Azért, hogy könnyebbé váljon az ügyintézés, a plébánia egy új mobiltelefonnal gazdagodott, melynek száma: + 36 30 674 8672. A karitászunk is új mobilt kapott, melynek száma: +36 30 674 8625. A két mobil az egyházi flottán belül ingyen is hívható. Kérjük azonban, hogy leszámítva a halaszthatatlan kérdéseket, a megfelelő fogadóórák idején igyekezzünk az ügyeket elintézni!

„Magam csak lelkipásztor akartam maradni. A lelkipásztori életben a politikát szükséges rossznak tartottam. De mivel a politika ledöntheti az oltárt és romlásba viheti a halhatatlan lelket - ahogyan a történelem folyamán annyiszor megtörtént -, súlyosan kötelező lelkipásztori feladatnak tekintettem a szavazópolgárok alapos tájékozottságát és felvilágosítását még a pártpolitika vonalán is elősegíteni. Az volt a felfogásom, hogy határozott kiállással és a lelkipásztoroktól jövő egyértelmű eligazítással megakadályozhatjuk a vallásellenes - vagy társadalmakat és a közerkölcsöket romboló - mozgalmak hatalomra jutását. A hit meggyengülésének a jele, ha az Egyház ateista mozgalmakkal szemben a pártpolitikában semleges álláspontot foglal el, és hívei ily módon megtévesztett lelkiismeretére hagyja a döntést.”

(Mindszenty József)