Hirdetések

Hirdetések

Nagyböjt 1. vasárnapja

2018. február 18.

 1. A hét ünnepei: csüt.: Szt. Péter apostol székfoglalása; szo.: Szt. Mátyás apostol ünnepe van.

 2. Szerdán kezdetét vette a nagyböjt. A hétvégén hamvazkodhatunk a szentmiséket követően. Nagypéntek szigorúböjt, ami azt jelenti, hogy a 18 és 60 év közötti testvérek napi háromszori étkezéssel és egyszeri jóllakással emlékezünk Krisztus megváltására, valamint ezeken a napokon és péntekeken hústilalom van, 18 év felett, amelyet nagyböjtben nem lehet kiváltani jócselekedetekkel, alamizsnával.

  Nagyböjt péntekjein 18.00-tól végezzük a keresztutat a templomban.

  A triduum, március 16-17-18-án lesz, az esti szentmise keretében, melyet Válóczy József budafoki plébános atya fog tartani.

 3. Az Idősebbek körfebruár 19-én, hétfőn 16 órakor tartja összejövetelét a Katolikus Körben! Mindenkit szeretettel várunk!

 4. Február 24-én, 9.00-tól az elsőáldozók lelkinapja lesz a plébánián. Minden érintettet szeretettel várunk!

 5. Február 24-én, szombaton délután fél 5-kor a Ligeti Kultkör vendégei - a házasság hetéhez kapcsolódva - Strommer Szilvia és Strommer Pál lesznek. A téma a családban megélt szeretet, gondolatok arról, hogy miben kapunk megerősítést Ferenc pápa "Amoris Laetitia" kezdetű apostoli buzdításából.

 6. Február 25-én, a hónap utolsó vasárnapján, ismét latin mise lesz a 11.00 órai szentmise keretében.

 7. Február 26-án FONÓ kreatív kör lesz a közösségi házban, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 8. Szentségimádási iskola indul: március 5-én a Rákoscsaba-Újtelepi Szent Erzsébet Templomban. Hétfőnként 18.15-től szentmisével, Fábry Kornél atya tanításával és rövid szentségimádással 11 héten át. Mindenkinek szól, aki szeretné kapcsolatát elmélyíteni Jézussal. Jelentkezni a plakát szerint lehet. 

 9. Következő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk majd!

 

 

 

 

 

 

A Szent Három Nap liturgiái

 

 

Nagycsütörtök

 • 19:00 szentmise

 • mise után lamentáció, majd Jézus búcsúbeszédének felolvasása

 • gyónási lehetőség: a szertartások után

 

Nagypéntek

 • énekelt zsolozsma: 8:00-tól, utána gyónási lehetőség

 • keresztút: 15:00

 • nagypénteki Liturgia: 19:00

 • utána lamentáció, szertartások után gyónási lehetőség

 • virrasztás: 5:00 óráig

 

Nagyszombat

 • (8:00-19:00 egész napos szentsír látogatás)

 • énekelt zsolozsma: 8.00-tól, majd gyónási lehetőség

 

Húvéti vigília „… a vigília húsvét éjszakájának ünnepe!”

 • szombat 22:00 Vigília mise

 • körmenet: éjszakai szertartás végén: kb. 23:30-kor

 

Húsvétvasárnap

 • szentmisék: 09:00, 11:00 és 19:00

 • é telszentelés 09:00 órai szentmise végén

 

Húsvéthétfő

 • szentmisék: 07:30; 19:00