Hirdetések

Hirdetések

Évközi 23. vasárnap

2017. szeptember 10.


 

  1. A hét ünnepei: ke.: Szűz Mária szent neve; sze.: Aranyszájú Szt. János; csüt.: A szent kereszt felmagasztalása, pé.: A fájdalmas Szűzanya; Szt. Kornél és Szt. Ciprián ünnepe van.

  2. A keresztúri templom búcsúját ünnepli 17-én, vasárnap 11.00-tól, melyre mindenkit szeretettel várnak. Templomunktól közös zászlóalj indul. Imádkozzunk a szomszéd közösségért!

  3. Szeptember 11-én, hétfőn 16 órától a Fonó kézimunkázó kör összejövetele lesz a Katolikus Körben. Új érdeklődőket is szeretettel várunk, korhatár nincs!

  4. Szeretettel várnak a kórusaink új tagokat: a nagykórus keddenként 18.00-tól a templom hittantermében, a Néri Szt. Fülöp Ifjúsági Kórus vasárnap 17.00-tól a Katkörben, illetve a Gitáros Kórus szintén kedden, 18.00-tól a Kakörben.

  5. További csoportjaink is szeretettel várnak új tagokat! Imacsoportjaink, ministránsaink, az ifjú párok csoportja (minden hónap 2. csütörtökén: szept. 14. 19.00, Katkör), a Tamás kör (fiatal apák csoportja; minden hónap első hétfőjén), Mónika kör (minden hónapban, az első szerda esti szentmise után). Természetesen, a Karitász csoportunk is szeretettel várja új segítők jelentkezését!

  6. Szeptember 21-én a Rózsafüzér Társulat zarándoklata lesz Búcsúszentlászlóra, melyre mindenkit várunk szeretettel! Indulás 6.00-kor, visszaérkezés 20.00-kor, hozzájárulás 500 Ft+ebéd. További részletek a hirdetőtáblán, illetve Gőgös Panninál. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

  7. Elsőáldozással kapcsolatos szülői értekezlet október 1-jén lesz, a 9.00 órai mise után.

  8. Az iskolai hitoktatás elindult, de a plébániai hittanok is hamarosan elindulnak, amelyek rendjét hamarosan a faliújságon is olvashatjuk!

  9. Tájékoztatásul jelzem, hogy a plébániánk újságjának átstrukturált újra indulását október 1-re tervezzük, valamint hamarosan megújul a honlapunk is. Kérem, hogy aki szívesen lenne valamelyik fórum munkatársa, jelentkezzen Miklós atyánál!