Hirdetések

Hirdetések

Évközi 8. vasárnap

2017. február 26.

 

 1. Szerdán kezdetét veszi a nagyböjt. Hamvazószerdán hamvazás lesz a szentmisét követően. Ez a nap és nagypéntek szigorúböjt, ami azt jelenti, hogy a 18 és 60 év közötti testvérek napi háromszori étkezéssel és egyszeri jóllakással emlékezünk Krisztus megváltására, valamint ezeken a napokon és péntekeken hústilalom van, 18 év felett, amelyet nagyböjtben nem lehet kiváltani jócselekedetekkel, alamizsnával.

Nagyböjt péntekjein 18.00-tól végezzük a keresztutat a templomban.

A triduumot, idén Hodász András atya tartja, március 24-26. között az esti szentmisék keretében.

Április 2-án lesz a Sashalmi kórus közreműködésével az esti szentmisét követően a nagyböjti képmeditáció.

 

 1. Hétfőn a FONÓ kör tartja következő összejövetelét, 16.00-tól a KatKörben.

 

 1. Március 3-án az ökumenikus világimanap elnevezésű kezdeményezésbe kapcsolódnak be a református imaházban, 15.00-tól. Mindenkit szeretettel várunk a közös imádságra! Részletek a plakáton és szórólapokon olvashatók.

 

 1. Szombaton lesz az elsőáldozók lelkinapja (a Katolikus Körben kezdünk 9.00-kor,) amelyre minden elsőáldozót várunk a szüleivel együtt.

 

 1. A mai vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.

 

 1. Előre hirdetjük, hogy a Képviselő Testület mandátuma lejárt, ezért új választásokat kell tartanunk, amelyre, vélhetően március végén kerülhet sor. Kérjük, hogy gondolkodjanak olyan jelölteken, akik a közösség aktív tagjai, meghallgatják a testvéreket és nyitottak arra, hogy mások véleményét is képviselni tudják. A feltételek közé tartozik még, hogy lehetőség szerint a plébánia területén lakjon az illető. (Faliújságon olvashatjuk a testületi tagoknak ajánlható személyekkel szembeni elvárásokat.)

 

 1. Plébániánk internetes levelező csoportjába feliratkozhatunk a sekrestyében. Ezen a listán keresztül minden héten írásban is megkaphatjuk a hirdetéseket és értesülhetünk egyházközségünk aktuális híreiről. 

 

 

 

A Szent Három Nap liturgiái

/az elmúlt éveknek megfelelően/

 

Nagycsütörtök 19:00 szentmise

 • gyónási lehetőség: esti mise után 22:00-ig

 

Nagypéntek 08:00-18:00 egész napos Szentségimádás

 • gyónási lehetőség: 08:00-10:00 és esti szertartás után 22:00-ig

 • Keresztút: 18:00

 • nagypénteki Liturgia: 19:00

 • Virrasztás: 05:00 óráig

 

Nagyszombat 08:00-19:00 egész napos Szentségimádás

 • gyónási lehetőség: 08:00-10:00

 

Húvéti vigília szombat 22:00 Vigília mise

 • „… a vigília húsvét éjszakájának ünnepe!”

 • Körmenet: éjszakai szertartás végén: kb. 23:30-kor

 

Húsvétvasárnap 09:00, 11:00 és 19:00

 • ételszentelés 09:00 órai szentmise végén

 

Húsvéthétfő 07:30 szentmise

 

 

 

A képviselőtestületbe választható tagokkal szembeni feltételek

/2017. évi szabályzat szerint/

 

 

6. §. (1) A testület tagjai kizárólag katolikus vallású, nagykorú (18 éven felüli), cselekvőképes, és tartósan a Plébánia területén élő személyek lehet­nek, akik a keresztségből fakadó küldetésüknek eleget téve készek lelkiismeretesen, felelősségteljesen segíteni a plébánia területén Isten szavának hirdetésével az istentiszteletek végzése által, a szeretet cselekedeteinek gyakorlatai és a testvéri közösség munkálása révén megvalósuló lelkipásztori célkitűzéseket.

(2) A testületben két tag között nem lehet sem egyenes ági rokonság, sem pedig negyedfoknál közelebbi oldalági rokonság vagy sógorság, illet­ve házastársi kapcsolat. Ettől való eltérés kellőleg indokolt esetben lehetséges.

 

9. §. Választott tagok

(2) Az a Katolikus Egyház teljes közösségében lévő megkeresztelt sze­mély választható taggá, aki

- a plébánia területén a lakóhellyel vagy pótlakóhellyel rendelkezik;

- elsőáldozó volt és a bérmálás szentségében részesült;

- példás keresztény életet él, aktívan részt vesz a plébánia életében, a lelkipásztori szempontok érvényesítését az egyház iránti szeretettel és hűséggel segíti;

- az egyházi előírások szerint szentáldozáshoz járulhat (vö. CIC 915. kán.);

- házassági állapota az egyházi törvényeknek megfelel;

- a választás időpontjában legalább 18, de legfeljebb 70 éves;

- az egyházat anyagilag is rendszeresen támogatja.