Hirdetések

Hirdetések

Évközi 23. vasárnap

2015. szeptember 6.

1.  Ma 9-kor lesz a tanévnyitó szentmise. Az idei tanévben Jakab Tímea az óvodákban, Beke Csilla, Benkoné Ütő Zsófia és Csúryné Németh Gabriella az általános iskolákban segítenek a hitoktatásban.

2.  Elkészült a plébániai hittanórák és a klubfoglalkozások rendje, ami a Hirdetőtáblán, a szórólapon és a honlapon is megtalálható. Októbertől minden korosztálynak lesz klubfoglalkozás a közösségi háznál, ami nem helyettesíti a hittanórát.

3.  Felnőttek részére is októbertől kezdődnek a hittan- és Bibliaórák.

4. Az elsőáldozók az iskolai hittan keretében készülnek az elsőáldozásra, valamint minden hónap első vasárnapján a templomban a 9-es mise után. Szülői értekezlet október első vasárnapján lesz a 9-es mise után.

5.   Jövő hétvégén templomunk felújítására lesz gyűjtés.

Centenáriumi programok: 

  • Jövő vasárnap, szeptember 13-án lesz az idei Ligeti Ökumenikus Nyílt Nap. Idén pogácsaversenybe lehet benevezni délután 2-ig, ugyanis akkor veszi kezdetét a rendezvény a templom melletti téren. Többek között lesz bábszínház, iskolai és felekezeti kórusok előadása, templomról szóló játékos bemutatás, kézműveskedés, könyvvásár. Záró program idén is az esti mise keretében lesz megtartva. Köszönettel fogadunk idén is tombolafelajánlásokat.
  • Szeptember 20-án, vasárnap du. ½ 6-kor centenáriumi hangverseny lesz a templomban. Részletek a Hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók.
  • Szeptember 21-én, hétfőn centenáriumi zarándoklat lesz Szekszárd környékén. Jelentkezni az 1.000 Ft önrész befizetésével lehet a sekrestyében. Indulás a reggeli mise után. Aznap a reggeli mise ½ 7-kor lesz itt a templomban!
  • Az „Ars Sacra” kiállítás szeptember 27-ig lesz megtekinthető a közösségi háznál.
  • Október 3-án, szombaton du. 5-kor lesz a centenáriumi évkönyv hivatalos bemutatója a közösségi háznál.
  • Október 10-én, szombaton délután 5-kor lesz templomunk búcsúünnepének ünnepi szentmiséje, amelyet Snell György püspök atya fog celebrálni. Aznap elmarad az esti 7-es mise!