A búcsú

A búcsú

A búcsú

A búcsúk elnyerésének hasznosságát - melyet ünnepélyesen a Trentói Zsinat fogalmazott meg (Dekrétum a búcsúkról, 25. ülésszak, 1563. december 4.) - VI. Pál pápa is megerősítette az "Indulgentiarium doctrina" kezdettű apostoli konstitúcióban (1967. jan. 1.):

„A lelkek üdvössége rendjében a búcsú javára válik nemcsak az egyes lelkeknek, hanem az egész keresztény társadalom életének, mert figyelmeztet a bűn gonoszságára; továbbá a szeretet gyakorlására serkent, amikor az elhunyt hívek javára ajánljuk; ugyanígy felébreszti az Istennel való teljes kiengesztelődés reményét(…).”

A búcsú elnyerésének módja és feltételei Mindenszentek és halottak napján:

„Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.” (Direktórium)

A "teljes felkészültség":
a kegyelem állapota nélkül nem lehet búcsút nyerni. A teljes búcsúhoz szükséges továbbá a bocsánatos bűnöktől való elszakadás is.

A "három feltétel":
szentgyónás, szentáldozás és imádság.